44 proc. Polaków w wieku produkcyjnym nie pracuje

44 proc. Polaków w wieku produkcyjnym nie pracuje

Liczba pracujących Polaków mogłaby wzrosnąć o 5 mln gdyby osiągnięto maksymalne poziomy zatrudnienia obserwowane w krajach zachodnich. To rozwiązałoby problemy demograficzne Polski do 2070 roku – bez sprowadzenia imigrantów.


Comments are closed.