Odstąpienie od umowy najmu niekiedy poza kosztami podatkowymi

Odstąpienie od umowy najmu niekiedy poza kosztami podatkowymi

Wynagrodzenie wypłacane wynajmującemu za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być opodatkowane VAT. Fiskus oraz sądy administracyjne…


Comments are closed.