Polskie firmy nie mają pieniędzy na inwestycje

Polskie firmy nie mają pieniędzy na inwestycje

Polskie firmy wstrzymują inwestycje – z danych NBP wynika, że w bieżącym roku planuje je jedynie co 5. firma. To efekt m.in. niepewności…


Comments are closed.