CDA przejmuje Kapitana Bombę od 4Fun Media

CDA przejmuje Kapitana Bombę od 4Fun Media

Spółka CDA S.A. przejęła od 4Fun Media S.A. autorskie prawa majątkowe do wszystkich wyprodukowanych do tej pory animowanych filmów z serii Kapitan Bomba, Laserowy gniew dzidy oraz Kaliber 200 Volt. Strony zawartej umowy nie ujawniły wartości transakcji.


Comments are closed.