Od 880 milionów do blisko dwóch miliardów. Koszt przekopu wzrósł dwukrotnie.

Od 880 milionów do blisko dwóch miliardów. Koszt przekopu wzrósł dwukrotnie.

Bynajmniej na bombelki dajo. ( ͡° ͜ʖ ͡°)


Comments are closed.