Smog w Małopolsce: Mieszkańcy apelują o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

Smog w Małopolsce: Mieszkańcy apelują o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

„W związku z utrzymującym się katastrofalnym stanem jakości powietrza, występującym wskutek spotęgowania destrukcyjnego wpływu niskiej emisji z pyłowych, przestarzałych palenisk domowych na terenie wszystkich gmin ościennych Krakowa, przez utrzymujące się niekorzystne zjawiska naturalne…


Comments are closed.