Woda w formie ciekłej ma nie jedną, lecz dwie różne struktury molekularne.

Woda w formie ciekłej ma nie jedną, lecz dwie różne struktury molekularne.

Naukowcy w Japonii wykazali, że woda w stanie ciekłym ma nie jedną, ale dwie różne struktury molekularne – jedną czworościanową i jedną nieczworościanową.
To odkrycie, może mieć wpływ na nasze rozumienie systemów życiowych, które opierają się na płynnej wodzie. ENG+TLDR


Comments are closed.