Wynagrodzenia i podatki, a potem faktury. Hierarchia płatności polskich firm

Wynagrodzenia i podatki, a potem faktury. Hierarchia płatności polskich firm

Wynagrodzenia dla pracowników, a w następnej kolejności podatki do urzędu skarbowego oraz składki ZUS. Tak przedstawia się hierarchia…


Comments are closed.