Grecy dają przykład obrony zewnętrznych granic UE.

Grecy dają przykład obrony zewnętrznych granic UE.

Końcówka filmu, ostatnia wypowiedź pokazuje w jaki sposób trzeba było działać od początku kryzysu w Europie.


Comments are closed.