UOKiK: wcześniejsza spłata kredytu uprawnia do zwrotu prowizji i opłat

UOKiK: wcześniejsza spłata kredytu uprawnia do zwrotu prowizji i opłat

We wrześniu 2019 roku TSUE wydał wyrok w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Trybunał orzekł, że w takim przypadku klient…


Comments are closed.