Kiedy możemy zaniechać spłaty kredytu we frankach?

Kiedy możemy zaniechać spłaty kredytu we frankach?

W związku z koronawiruem włoski rząd nosi się z zamiarem wprowadzenia przepisów umożliwiających zawieszenie spłaty kredytu. O podobnej…


Comments are closed.