Umowy ubezpieczenia bez podatku u źródła?

Umowy ubezpieczenia bez podatku u źródła?

Podatkiem u źródła objęte jest wynagrodzenie zagranicznych firm wypłacane im przez polskie podmioty z tytułu szeregu usług niematerialnych,…


Comments are closed.