Browsed by
Dzień: 15 maja 2020

Sikorski Człowiekiem Roku 2005 „Gazety Polskiej”

Sikorski Człowiekiem Roku 2005 „Gazety Polskiej”

Nagrodzono go za „ujawnienie akt Układu Warszawskiego, zdecydowaną postawę wobec WSI oraz klasę, z jaką sprawuje urząd ministra obrony narodowej”. Wyróżnienie odebrał z rąk redaktora naczelnego tygodnika Tomasza Sakiewicza.