Browsed by
Autor: admin

Nagrania rozmów pomorskiego barona PiS Przemysława Marchlewicza

Nagrania rozmów pomorskiego barona PiS Przemysława Marchlewicza

„Polskimi służbami specjalnymi rządzi ciężko chory alkoholik Kamiński i pedał Wąsik”. W pierwszym z fragmentów rozmowy sopocki baron PiS komentuje problemy alkoholowe i orientacji seksualnej szefów służb ułaskawionych przez Andrzeja Dudę. Twierdzi też, że senator Stanisław Kogut z PiS to gangster.

Nocna poprawka do tarczy 4.0. Dopłaty dla Kościoła.

Nocna poprawka do tarczy 4.0. Dopłaty dla Kościoła.

Tarcza antykryzysowa ma umożliwić Kościołowi i związkom wyznaniowym ubieganie się o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym. Przedstawiciele PiS twierdzą, że Kościół zatrudnia, a ma, na skutek epidemii, zmniejszone przychody.